Komponenti 4: Fiskale

 Komponenti 4: Fiskale

I.Konsultimi Stackholder/Takimi-30 Shtator 2020

 

II.Konsultimi Stackholder/Takimi-09 Tetor 2020

III.Konsultimi Stackholder/Takimi-14 Tetor 2020

III.Njoftim paraprak per konsultimin e rradhes me OSHC (takimi i 3-te)

Stakeholder Input