Procesi i hartimit të planeve të veprimit

Procesi i hartimit të planeve të veprimit (Plani kombëtar i Veprimit 2018-2020)
Kuadri Metodologjik

 
  • Mekanizmi i monitorimit të OGP
  • OGP Network
  • Kuadri Metodologjik
  • Komponenti I
  • Komponenti II
  • Komponenti III
  • Komponenti IV