Misioni, strategjia

Vizioni i OGP është që më shumë qeveri të bëhen më të qëndrueshme, më transparente dhe më të përgjegjshme ndaj qytetarëve të tyre, me qëllimin përfundimtar të përmirësimit të cilësisë së qeverisjes si dhe cilësisë së shërbimeve që marrin qytetarët. Kjo do të kërkojë një ndryshim në normat dhe kulturën për të siguruar dialog dhe bashkëpunim të sinqertë midis qeverive dhe shoqërisë civile.

OGP synon të mbështesë qeverinë dhe reformatorët e shoqërisë civile duke ngritur qeverinë e hapur në nivelet më të larta të diskursit politik, duke siguruar 'mbulesë' për reforma të vështira dhe duke krijuar një komunitet mbështetës të reformatorëve të një mendjeje të ngjashme nga vendet anembanë botës.

Tani që OGP është themeluar dhe është rritur ndjeshëm, objektivi ynë kryesor në dy vitet e ardhshme është të sigurohemi që ndryshimi i vërtetë ndodh në terren në shumicën e vendeve të OGP dhe se nga ky ndryshim po përfitojnë qytetarët. Ekzistojnë tre mënyra kryesore për OGP që ndihmojnë në sigurimin e kushteve të duhura për vendet që të japin reforma ambicioze të qeverisë së hapur:

1) Të mbajë udhëheqje të nivelit të lartë politik dhe angazhim në OGP mes vendeve pjesëmarrëse

2) Mbështesë reformatat e brendshme me ekspertizë teknike dhe frymëzim

3) Nxitja e angazhimit më të madh në OGP nga grup të ndryshme qytetarësh dhe organizatash të shoqërisë civile

Për më tepër, Mekanizmi i Raportimit të Pavarur të OGP kërkon:

4) Të sigurohet që vendet të jenë të mbahen të përgjegjshme për të bërë progres drejt arritjes së angazhimeve të tyre drejt OGP