Komponentët/Zërat e politikave

 
Në përputhje me parashikimet e bëra në planin e punës paketa po konsultohet dhe në regjistrin elektronik për konsultimin publik për periudhën e parashikuar 6.03.2023 deri më 20.03.2023 në linkun: https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/613