Raporte Monitorimi

  • Raporti i Monitorimit/Vetvlerësimit për periudhën 2020- VI-MI 2021 (SHQIP/ENGLISH)
  • Raporti i Monitorimit/Vetvlerësimit & Rezultatet dhe Performanca për periudhën 2020- VI-MI 2021 (SHQIP/ENGLISH)
  • Raporti i Konsultimit Publik të ndjekur për Raportin e Monitorimit/Vetvlerësimit për periudhën 2020- VI-MI 2021 (SHQIP/ENGLISH)
  • Prezantim sintetik i Raportit te Monitorimit (SHQIP/ENGLISH)