Raportet e Vlerësimit dhe Monitorimit

Raportet e Vlerësimit dhe Monitorimit
  • Raport Kombëtar Vetëvlersimi OGP_Albania 18 tetor 2013
  • Progres raporti 2012-2013 Mekanizmi i raportit të pa varur për Shqipërinë
  • Progres Përfundimtar 2014-2016 Mekanizmi i raportit të pa varur për Shqipërinë
  • Raporti Përfundimtar 2016-2018 Mekanizmi i raportit të pa varur për Shqipërinë