Komponenti 2: Qeverisja Dixhitale

 Komponenti 2: Qeverisja Dixhitale

AKSHI

Adisa

 

I.Konsultimi Stackholder/Takimi-30 Shtator 2020

 

II.Konsultimi Stackholder/Takimi-09 Tetor 2020

 

III.Konsultimi Stackholder/Takimi-20 Tetor 2020

 

Stakeholder Input

 

Raporte Monitorimi