Komponenti 4: Fiskale

 Komponenti 4: Fiskale

I.Takimi i Grupit të Punës-10 Shtator 2020

II.Konsultimi 1 Stakeholders /Takimi-15 Shtator 2020

III.Konsultimi 2 Stakeholders /Takimi-30 Shtator 2020

IV. Konsultimi 3 Stakeholders /Takimi-14 Tetor 2020

 

V. Raporte Monitorimi

 

Stakeholder Input