Komponenti 2: Qeverisja Dixhitale

Komponenti 2: Qeverisja Dixhitale

Resources for Stackholders

  • Plani i Veprimit 2020-2022, i miratuar (SHQIP/ENGLISH)
  • Përmbledhje e komenteve të palëve të interesit dhe ndikimi në zotimet (SHQIP/ENGLISH)
  • OGP Brief (ENGLISH)
  • Digital Governance Brief (ENGLISH)
  • NAIS Draft Action Plan (SHQIP)
  • ADISA Draft Action Plan (SHQIP)
  • Prioritization matrix (SHQIP)
  • Submit general  ideas (Online Link / PDF Format
  • Submit specific ideas for commitments (Online Link / PDF Format
  • Calendar for consultations (SHQIP/ENGLISH)

Pre-Consultation Survey
Stakeholder Consultations

1. Consultation – 30 September 2020
2. Consultation – 09 October 2020
3. Consultation – 20 October 2020  

Raporte Monitorimi