Komponenti 1: Lufta kunder Korrupsionit

Komponenti 1: Lufta kunder Korrupsionit

Burimet për palët e interesuara

Anketa parakonsultuese

  • Anketa parakonsultuese (SHQIP)
  • Raporti i para-konsultimit (SHQIP)

Konsultimet me palët e interesit

1. Konsultimi - 25 shtator 2020
2. Konsultimi – 29 shtator2020 3. Konsultimi– 06 tetor2020
4. Konsultimi– 14 tetor 2020  

5.Raporte Monitorimi

6: Konsultime