Komponenti 1: Lufta kunder Korrupsionit

 Komponenti 1: Lufta kunder Korrupsionit

Ministria e Drejtësisë


I.Konsultimi Stackholder/Takimi-25 Shtator 2020 II.Konsultimi Stackholder/Takimi-29 Shtator 2020
III.Konsultimi Stackholder/Takimi-06 Tetor 2020 IV.Konsultimi Stackholder/Takimi-14 Tetor 2020  

V.Raporte Monitorimi

 

Stakeholder Input

Njoftim

Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit shpall sot për konsultim publik, me Organizata të Shoqërisë Civile, akademinë dhe qytetarët (publikun e gjere) e të gjithë të interesuarit draftin paraprak të Komponentit 4 - Qeverisje e hapur për luftën kundër korrupsionit, në Planin e Veprimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur, 2020-2022. 

Lutem plotësimin e pyetësorit bashkëlidhur, pjesë të këtij procesi gjithashtu.

Nëpërmjet këtij njoftimi, Ministria e Drejtësisë, ju fton të jepni kontributin tuaj mbi këtë dokument - plani veprimi. 

Konsultimi online do të jetë i hapur deri në datë 30 gusht 2020.